VĂN BẢN PHÁP QUY

Cung cấp miễn phí các văn bản pháp quy theo quy định của pháp luật.
 

 
STT Tên văn bản Thời gian ban hành Download

21

Hướng dẫn xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương " Vì Sự nghiệp xây dựng"

03-05-0013

download

22

Đăng ký mua sách

12-04-0013

download

23

Năng lực của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Dịch vụ Việt Ý

10-04-0013

download

24

Năng lực của Công ty cổ phần tư vấn Kim Sơn

20-03-0013

download

25

Năng lực của Công ty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng Việt Anh.

14-03-0013

download

26

Năng lực của Công ty TNHH một thành viên tư vấn và xây dựng Vĩnh Phúc.

14-03-0013

download

27

Năng lực của Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Bảo Sơn

01-04-0013

download

28

Thông báo năng lực của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tại Lai Châu thuộc Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại tư vấn đầu tư và kiểm định xây dựng.

05-02-2013

download

29

Thông báo số 261/TB-SXD của Sở Xây dựng về năng lực của Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Phú Vinh

26-07-0012

download

30

Đăng ký tham gia lớp tập huấn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng

10-04-0013

download

31

Hướng dẫn một số nội dung về quản lý hoạt động các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD và thông báo các phòng thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động trên địa bàn tỉnh Lai Châu

23-07-0012

download

32

Thông báo v/v phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Văn phòng Sở Xây dựng

04-04-0013

download

33

Luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ Văn phòng Sở

01-04-0013

download

34

Dự thảo bộ Đơn giá XDCT, Đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

02-04-0013

download

35

Quyết định số 76/QĐ-SXD ngày 05/02/2013 của Sở Xây dựng v/v giao nhiệm vụ cán bộ

05-02-2013

download

36

Quyết định số 75/QĐ-SXD ngày 05/02/2013 của Sở Xây dựng v/v giao nhiệm vụ cán bộ

05-02-2013

download

37

Quyết định số 212/QĐ-BXD ngày 25/02/2012 của Bộ Xây dựng V/v hủy bỏ Tiêu chuẩn ngành xây dựng (đọt 1)

25-02-2013

download

38

Quyết định số 73/QĐ v/v bổ nhiệm cán bộ

01-02-2013

download

39

Quyết định số 45 v/v Phê duyệt kế hoạch kiểm tra công tác quản lý chất lượng các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2013

25-01-2013

download

40

Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng, quý năm 2012 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

30-01-2013

download
 

Công văn v/v thông báo phổ biến giáo dục pháp luật định kỳ tháng 7 năm 2014

Thông báo bổ sung năng lực Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Hoàng Lâm

Thông báo năng lực Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Đại Ninh

Hướng dẫn kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh

Năng lực bổ sung của Công ty TNHH tư vấn và đầu tư Hà Thành

Năng lực Công ty Cổ phần Tài nguyên và Môi trường Phương Bắc

Năng lực của công ty CPTV& ĐTXD Đạt Phát

Năng lực bổ sung của Công ty TNHH tư vấn và XD Tuấn Duy

Năng lực của Công ty TNHH Tư vấn XD Phương Anh

Hướng dẫn áp dụng đơn giá XD công trình tỉnh lai Châu

 

Số lượt truy cập
77664

Trang Tin Điện Tử Sở Xây Dựng Lai Châu
Địa chỉ: Hương Phong 1 phường Tân Phong - Thị xã Lai Châu tỉnh Lai Châu
Điện thoại: (0231) 3876 985; Fax: (0231) 3792 385 Email: soxaydung-laichau@chinhphu.vn
Bản quyền thuộc: Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu - 2007