VĂN BẢN PHÁP QUY

Cung cấp miễn phí các văn bản pháp quy theo quy định của pháp luật.
 

 
STT Tên văn bản Thời gian ban hành Download

21

Năng lực của công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ thương mại Hương Long

07-11-2013

download

22

Năng lực của công ty CP tư vấn và xây dựng ngọc hà

05-11-2013

download

23

Mẫu kê khai tài sản thu nhập cá nhân năm 2013

17-07-0013

download

24

Hướng dẫn công tác thí nghiệm vật liệu xây dựng và kết cấu, cấu kiện công trình trên địa bàn tỉnh lai Châu

23-10-2013

download

25

Chỉ số giá quý III

11-10-2013

download

26

Năng lực công ty cổ phần Vạn phúc

17-10-2013

download

27

Chỉ số giá quý II

31-07-0013

download

28

Chỉ số giá quý I

31-07-0013

download

29

Năng lực của công TNHH tư và xây dựng Phú Minh

04-09-0013

download

30

Năng lực bổ sung công ty TNHH tư vấn và xây dựng Hồng Phong

04-09-0013

download

31

Kế hoạch tổ chức ĐH TDTT ngành Xây dựng và Lễ mít tinh kỷ niệm 50 năm thành lập ngành XD Lai Châu

03-09-0013

download

32

Phu luc 3

21-12-2012

download

33

Phu luc 2

21-12-2012

download

34

Phu luc 1

21-12-2012

download

35

Phu luc KDBĐS

21-12-2012

download

36

Phu luc XL TC

21-12-2012

download

37

Phu luc TC

21-12-2012

download

38

PHu luc KN 2

21-12-2012

download

39

PHu luc KN 1

21-12-2012

download

40

phu luc KNTC

21-12-2012

download
 

Mẫu kỹ sư định giá hạng 2

năng lực của công ty TNHH bằng giang

Năng lực của công ty TNHH tư vấn đầu tư XD giao thông

Năng lực của công ty TNHH tư vấn đầu tư & XD TM Thái Dương

Năng lực của công ty TNHH tư vấn đầu tư và phát triển Việt Hoàng

Thông báo năng lực chi nhánh công ty CPXD lạc việt

Thông báo năng lực HĐTV An Phú Thành

Năng lực của chi nhánh công ty CPTV đầu tư XD long hà taị lai Châu

Năng lực của công ty TNHH một thành viên TV& XD Đức Anh

Thông báo năng lực của công ty TNHH Đại nam

 

Số lượt truy cập
19094

Trang Tin Điện Tử Sở Xây Dựng Lai Châu
Địa chỉ: Hương Phong 1 phường Tân Phong - Thị xã Lai Châu tỉnh Lai Châu
Điện thoại: (0231) 3876 985; Fax: (0231) 3792 385 Email: soxaydung-laichau@chinhphu.vn
Bản quyền thuộc: Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu - 2007