VĂN BẢN PHÁP QUY

Cung cấp miễn phí các văn bản pháp quy theo quy định của pháp luật.
 

 
STT Tên văn bản Thời gian ban hành Download

21

Thông báo năng lực của Công ty TNHH tư vấn Công nghiệp Lào Cai

21-05-0013

download

22

Thông báo năng lực của Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Đông Châu

21-05-0013

download

23

Hướng dẫn xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương " Vì Sự nghiệp xây dựng"

03-05-0013

download

24

Đăng ký mua sách

12-04-0013

download

25

Năng lực của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Dịch vụ Việt Ý

10-04-0013

download

26

Năng lực của Công ty cổ phần tư vấn Kim Sơn

20-03-0013

download

27

Năng lực của Công ty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng Việt Anh.

14-03-0013

download

28

Năng lực của Công ty TNHH một thành viên tư vấn và xây dựng Vĩnh Phúc.

14-03-0013

download

29

Năng lực của Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Bảo Sơn

01-04-0013

download

30

Thông báo năng lực của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tại Lai Châu thuộc Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại tư vấn đầu tư và kiểm định xây dựng.

05-02-2013

download

31

Thông báo số 261/TB-SXD của Sở Xây dựng về năng lực của Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Phú Vinh

26-07-0012

download

32

Đăng ký tham gia lớp tập huấn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng

10-04-0013

download

33

Hướng dẫn một số nội dung về quản lý hoạt động các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD và thông báo các phòng thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động trên địa bàn tỉnh Lai Châu

23-07-0012

download

34

Thông báo v/v phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Văn phòng Sở Xây dựng

04-04-0013

download

35

Luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ Văn phòng Sở

01-04-0013

download

36

Dự thảo bộ Đơn giá XDCT, Đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

02-04-0013

download

37

Quyết định số 76/QĐ-SXD ngày 05/02/2013 của Sở Xây dựng v/v giao nhiệm vụ cán bộ

05-02-2013

download

38

Quyết định số 75/QĐ-SXD ngày 05/02/2013 của Sở Xây dựng v/v giao nhiệm vụ cán bộ

05-02-2013

download

39

Quyết định số 212/QĐ-BXD ngày 25/02/2012 của Bộ Xây dựng V/v hủy bỏ Tiêu chuẩn ngành xây dựng (đọt 1)

25-02-2013

download

40

Quyết định số 73/QĐ v/v bổ nhiệm cán bộ

01-02-2013

download
 

Thủ tục đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho dự án

Gia hạn giấy phép xây dựng công trình

Điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình

Cấp giấy phép xây dựng tạm công trình xây dựng

Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 1 (trường hợp cấp thẳng không qua hạng 2).

Thoả thuận và giới thiệu địa điểm thuộc quy hoạch thị xã.

Thoả thuận và giới thiệu địa điểm vị trí khu đất thuộc quy hoạch huyện

Cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng.

Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch

Thẩm định đồ án thiết kế quy hoạch điểm dân cư nông thôn

 

Số lượt truy cập
93991

Trang Tin Điện Tử Sở Xây Dựng Lai Châu
Địa chỉ: Hương Phong 1 phường Tân Phong - Thị xã Lai Châu tỉnh Lai Châu
Điện thoại: (0231) 3876 985; Fax: (0231) 3792 385 Email: soxaydung-laichau@chinhphu.vn
Bản quyền thuộc: Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu - 2007